ἔνδικος

ἔνδῐκ-ος, Arc. [full] ἴνδικος, ον, ([etym.] δίκη):
I of things, according to right, just, legitimate, Pi.P.5.103; γόος ἔ. A.Ch. 330 (lyr.);

ὀνείδη Id.Eu.135

;

λέκτρα IG12(5).675.4

([place name] Syros);

κρίμα Ep.Rom.3.8

: τὸ μὴ 'νδικον, = τὸ ἄδικον, S.OT682 (lyr.);

τὰ πάντων ἐνδικώτατα Id.OC925

; μὴ λέγων γε τοὔνδικον not speaking truth, Id.OT1158.
2 legal, ἔ. ἡμέρα a court-day, Poll.8.25.
b having a locus standi, μή οἱ ἔστω ἴνδικον μηδέποθι ἀλλ' ἢ . . he shall not have the right to sue, IG5(2).6.33 (Tegea, iv B. C.), cf. Foed.Delph.Pell.2A 16, Pl.Lg.915d, IG22.46c56.
c = ἔνοχος δίκα, Leg.Gort.3.23, 11.22.
d ἔ. πόλις a city in which justice is done, Pl.Hp.Ma.292b; in which sales may be publicly registered, Milet.3.140.
II of persons, upright, just, A.Eu.699, S.Ant.208;

πρὸς ἐνδίκοις φρεσίν A.Ag.996

(lyr.);

δῆμος ἐνδικώτατος Id.Fr.196

:
c dat., ἔ. γάμοις favourable to them, Id.Supp.82 (lyr.).
2 possessed of right, τίς μᾶλλον ἐνδικώτερος; who has a better right? Id.Th.673.
III Adv. -κως right, with justice, fairly, Id.Pr.63, Ch.462 (lyr.), etc.;

ὀρθῶς ἐ. τ' ἐπώνυμος Id.Th.405

: [comp] Sup.

-ώτατα Pl.Ti.85b

.
2 justly, naturally, as one has a right to expect, S.OT135, E.Andr.920.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • ἔνδικος — according to right masc nom sg ἔνδικος according to right masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ένδικος — η, ον (AM ἔνδικος, ον) αυτός που γίνεται σύμφωνα με το δίκαιο, νόμιμος («ένδικα μέσα», «χάριν ἔνδικον», Πίνδ.) αρχ. μσν. (για πρόσ.) δίκαιος («τὶς γὰρ δεδοικὼς μηδὲν ἔνδικος βροτῶν», Αισχ.) αρχ. 1. (για πόλη, δήμο) αυτός στον οποίο απονέμεται η… …   Dictionary of Greek

 • ένδικος — η, ο επίρρ. α που γίνεται σύμφωνα με το δίκαιο, με το νόμο, νόμιμος: Ένδικα μέσα …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

 • ἐνδικώτερον — ἔνδικος according to right adverbial comp ἔνδικος according to right masc acc comp sg ἔνδικος according to right neut nom/voc/acc comp sg ἔνδικος according to right masc acc comp sg ἔνδικος according to right neut nom/voc/acc comp sg ἔνδικος… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐνδικώτατα — ἔνδικος according to right adverbial superl ἔνδικος according to right neut nom/voc/acc superl pl ἔνδικος according to right adverbial superl ἔνδικος according to right neut nom/voc/acc superl pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐνδικώτατον — ἔνδικος according to right masc acc superl sg ἔνδικος according to right neut nom/voc/acc superl sg ἔνδικος according to right masc acc superl sg ἔνδικος according to right neut nom/voc/acc superl sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐνδίκως — ἔνδικος according to right adverbial ἔνδικος according to right masc acc pl (doric) ἔνδικος according to right adverbial ἔνδικος according to right masc/fem acc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἔνδικον — ἔνδικος according to right masc acc sg ἔνδικος according to right neut nom/voc/acc sg ἔνδικος according to right masc/fem acc sg ἔνδικος according to right neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐνδίκων — ἔνδικος according to right fem gen pl ἔνδικος according to right masc/neut gen pl ἔνδικος according to right masc/fem/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐνδικωτάτην — ἔνδικος according to right fem acc superl sg (attic epic ionic) ἔνδικος according to right fem acc superl sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐνδικωτέροισιν — ἔνδικος according to right masc/neut dat comp pl (epic ionic aeolic) ἔνδικος according to right masc/neut dat comp pl (epic ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.